Presentation / kontakt

Visst-kan-vi-sjunga-kören är en fristående Södertäljebaserad kör som startade 1999. Den började som en Jag-kan-inte-sjunga-kör, men efter ett tag kändes det som om namnet inte passade längre. Så vi avancerade till Visst-kan-vi-sjunga-kören.

Kören övar varje tisdag mellan 19-21 i S:ta Ragnhildsgården (ligger bakom S:ta Ragnhilds kyrka) i centrala Södertälje. Körens repertoar är blandad, både sacralt (kyrklig) och profant (icke kyrkligt). Visst-kan-vi-sjunga-kören har c:a 3-4 framträdanden varje termin. 

Har du frågor om kören eller skulle vilja sjunga med oss så skickar du enklast ett mail till vår körledare Martin Olsson på följande adress visstkanvisjunga@gmail.com, så tar han kontakt med dig. Ange gärna ditt telefon/mobilnummer.

Alla är välkomna, vi har inga inträdesprov till kören. Vi är många sångare, så man behöver absolut inte känna sig ensam.