Stämarkivet uppdaterat!

Hej alla körsångare!

Nu har Martin börjat lägga in ljudfiler i stämarkivet. Gå in under ”Stämmor och noter” och klicka där på ”Stämmor och noter för Visst-kan-vi-sjunga-kören”. Välj sedan ”Ljudfiler” och ”Våren 2014” så hittar ni respektive stämma som ni kan ladda ner.